چهارشنبه, 28 مهر 1400
  • ساعت : ۱۰:۷:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ 
  • کد خبر : ۵۲۵۱
جلسات
یکی از نشانه های افزایش آگاهی و متمدن بودن آن کشور، میزان توجه به حیوانات و نحوه رفتار با آن هاست. در جوامع پیشرفته توجه به این موجودات افزایش پیدا کرده و انجمن های خصوصی و دولتی زیادی برای حمایت از حیوانات اهلی و همین طور گونه های در حال انقراض شکل گرفته اند. خوشبختانه در کشور خودمان هم از دیرباز مهربان بودن با حیوانات بخشی از فرهنگ اصیل ما به حساب می آید و حتی در احادیث و روایت متعدد هم به این موضوع اشاره شده است

یکی از نشانه های افزایش آگاهی و متمدن بودن آن کشور، میزان توجه به حیوانات و نحوه رفتار با آن هاست. در جوامع پیشرفته توجه به این موجودات افزایش پیدا کرده و انجمن های خصوصی و دولتی زیادی برای حمایت از حیوانات اهلی و همین طور گونه های در حال انقراض شکل گرفته اند. خوشبختانه در کشور خودمان هم از دیرباز مهربان بودن با حیوانات بخشی از فرهنگ اصیل ما به حساب می آید و حتی در احادیث و روایت متعدد هم به این موضوع اشاره شده است به همین منظور جلسه ای در خصوص ساماندهی حیوانات بی سرپرست مخصوصا سگ های سطح شهر برگزار گردید و کار عملیات ساخت پناهگاه حیوانات بی سرپرست در بندرشهرتاریخی‌کُنگ آغار می‌شود.

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندر تاریخی کنگ

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0