چهارشنبه, 26 مرداد 1401
  • ساعت : ۱۰:۱۴:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
  • کد خبر : ۵۲۶۲
نشست

نشست مشترك شهردار و اعضاي شوراي اسلامي بندركنگ با اعضاي كميسيون تخصصي اقتصادي ، كارافريني و رفاهي ،در خصوص تبادل و ارايه راهكار در زمينه همكاري بمنظوربهبود و  گسترش سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي در شهر.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندرتاریخی کنگ

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0