• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
نشست

نشست مشترك شهردار و اعضاي شوراي اسلامي بندركنگ با اعضاي كميسيون تخصصي اقتصادي ، كارافريني و رفاهي ،در خصوص تبادل و ارايه راهكار در زمينه همكاري بمنظوربهبود و  گسترش سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي در شهر.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندرتاریخی کنگ

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0